Årets første jagt i Lindbjergskoven

Først og fremmest en stor tak, til alle der har hjulpet og stadig hjælper i forbindelse med fodring og andre gøremål i Lindbjergskoven.

Vejret var med os da vi satte os til bordet omkring kl 9, for at nyde rundstykker og den medbragt kaffe. Snakken gik lystigt indtil at Jagtlederen kaldte, at det er tid til parole. Herefter går vi igang med at fordele holdene og forskellige hold bliver dernæst sat af på post.
I den første såt blev der nedlagt tre kokker. Herefter gik det lidt stille indtil at det blev tid til middagsmad og traditionen tro med at fiskalen skulle udstede bøder til de heldige. Da middagen var overstået var det tid til igen at komme ud og få gået lidt. I den anden halvdel af jagten blev der nedlagt fire fasankokker og et lam. Paraden blev holdt med efterfølgende auktion og udtrækning af bengæt.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/