Hundetræning 2022

Aktivitetskalender 2022

Nytårsappel: 

Søndag d. 6.februar kl. 10.00 Vi mødes ved musefælden i Råby Kær 

Indendørs grunddressur: 

Forventet opstart 9. februar kl.19 på Amtsvejen 111, Mellerup 8930 Randers. Kontakt Ove. tlf.51342060 for nærmere information. 

Pris: 200,- kr. for medlemmer: 280,- kr. for ikke medlemmer. 

Markprøvetræning: 

Nye hundefører kan kontakte en fra bestyrelsen eller bare møde op på denne  dag. 

Lørdag d. 12. februar kl. 09.00 Mødested Ø. Tørslev Pizzeria. Lørdag d. 19. februar kl. 09.00 Mødested Ø. Tørslev Pizzeria. Alle er velkomne. Tilmelding til Leif Hyllested tlf. 40179138 

Generalforsamling: 

tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 på Dalbyover Kro. 

Markprøve og klubmesterskab: 

Søndag d. 27. februar kl. 08.00 Vi mødes ved Dalbyover kro,  Kronborgvej 41, 8970 Havndal. Frokost medbringes.  

Der konkurreres i følgende klasser: Unghunde, Åbenklasse og Vinderklasser,  engelske og kontinentale racer. 

Tilmelding skal ske til Leif Hyllested tlf. 40179138 og koster 200,- kr.  Markledet 10, Ø Tørslev, 8983 Spentrup, tlf. 40179138 

(Tilmelding skal være prøvelederen I hænde senest d.22 februar kl. 12.00) 

SJD's Nordjyske Markprøve: 

Søndag d. 6. marts, fra Dalbyover kro. 

Kronborgvej 41, 8970 Havndal. 

Frokost medbringes. Prøveleder: Thyge Nielsen 20 29 17 15 Tilmelding skal ske via Hunde-web. 

DJ's Markprøve: 

Søndag d. 13. marts, fra Dalbyover kro, Kronborgvej 41, 8970 Havndal. Frokost medbringes. Prøveleder: Dan Bach 51860200 

Tilmelding skal ske via Hunde-web.

- 46 - 

Grunddressurkursus: 

Starter søndag d 3. april kl. 10.00. Mødested Ø. Tørslev Skydebane. (følg skil tene fra pizzeriaet) 

Pris: 200,- kr. for medlemmer: 280,- kr. for ikke medlemmer. 

Apporteringskursus Åben klasse: 

Starter søndag den 3. april kl. 10.00. Mødested Ø. Tørslev Skydebane. (følg  skiltene fra pizzeriaet) 

Vi træner med henblik på deltagelse på DJUs apporteringsprøve Pris: 200,- kr. for medlemmer: 280,- kr. for ikke medlemmer. 

Derudover betales der 250,- kr. for det vildt der bruges 

Apporteringskursus Vinderklasse. 

Hvor der trænes med henblik på DJ's udvidede apporterings prøve. Starter søndag den 3. april kl. 10.00. Mødested Ø. Tørslev Skydebane. (følg  skiltene fra pizzeriaet) 

Vi træner ca. 10 gange. 

Pris: 200,- kr. for medlemmer: 280,- kr. for ikke medlemmer. 

Derudover betales der 250,- kr. for det vildt der bruges.  

Afslutning af dressur og apporteringskursus: 

søndag den 5. juni. kl. 10.00 

Træning i Vand, Slæb og apportering: 

torsdag d. 9. juni kl. 19.00. Mødested Ø. Tørslev skydebane 

Pris: 200,- kr. Derudover betales der 250.- kr. for vildt. 

DJs udvidede apporteringsprøve:  

Søndag den 12. juni. Mødested Ø. Tørslev Skydebane. (følg skiltene fra pizze riaet) 

Prøveleder: Dan Bach 51860200 

Tilmelding skal ske via Hunde-web. 

Roldskovdyst:  

Søndag 19. juni,  

Afslutning af Vand, slæb og apportering: 

torsdag den 11. august. kl.18. 

Indendørs grunddressur: 

Forventet opstart 11. oktober kl.19 på Amtsvejen 111, Mellerup 8930 Randers. Kontakt Ove Nielsen, 51342060 for nærmere information. 

Pris: 200,- kr. for medlemmer: 280,- kr. for ikke medlemmer.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/