Vildtsygdomme og hygiejne kursus


Dette kursus opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed.
Kurset kræves desuden ved jagt flere og flere steder i bl.a. Tyskland.
Tirsdag 21-3 18-22 på Randers Naturcenter Gudenåvej 20 8920 Randers NV

Formål:...
Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:
- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
- Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
- Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe:
Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder, eller som skal på jagt i udlandet hvor dette kursus kræves.
Tilmelding senest 1 marts skal ske på: https://doodle.com/poll/vreip3qb4qehx9t2
Pris: 450 kr. for kurset inkl. kursusbevis, et let aftensmåltid og en øl/vand.
Der skal betales straks ved tilmelding.
Kontonummer til indbetaling er: Reg. Nr.: 9365 Konto nr.: 0008979642

Der rykkes ikke for betaling, pladsen går bare videre.
Der er plads til 25 deltagere og det er først til mølle princip.
Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.
Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.


Kontaktperson/ info Aksel Sørensen 21747597 eller Jagtaksel@mail.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/