Jagtforeningens McNab blev afsluttet lørdag aften.

Som det ses af billederne, så mangler den sidste vildtart, ræven. Det betyder at ingen af de fem deltagere kunne gøre krav på de to flasker whisky, der var sat til udlodning til jægerne, der kunne præsentere alle tre stykker vildt; and, bekkasin og ræv.

Kenneth kom med en and og Michael og Gert kunne begge præsentere en and og en bekkasin. Der var spænding til solnedgang, hvor både Michael og Gert sad og ventede forgæves på ræv.

Ved afslutningen, der var blevet flyttet op hos Gert, var det en mindre flok trætte jægere, der havde jagtet igennem hele dagen. De deltagende havde været tilfredse med dagen og synes bestemt, at det havde været en spændende dag.

De to flasker whisky, der ses bag de tre dygtige jægere, bliver holdt under lås og slå og går videre til et senere arrangement i foreningen.

(Billeder kommer senere)

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/