Nyt tiltag

 

Den 22. marts vil der være temaaften i klubhuset med vedligeholdelse af våben.

Desuden vil våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen komme og fortælle om alternativer til blyholdig riffelammunition.

Foreningen håber på stort fremmøde denne aften.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/