Torsdag den 18. februar var 66 af foreningens medlemmer samlet til den 2. ordinære generalforsamling i Ommersyssel Jagtforening.
Formand Jesper Andersen bød velkommen og Aksel Sørensen som dirigent styrede sikkert deltagerne igennem aftenens program.
I formandens beretning omtalte Jesper aktiviteterne i det forgangne år. Blandt andet har flugtskydningsbanen og lerduemaskinerne fået en stor renovering. Pt. er man i gang med at søge kommunen om at udvide skydetiderne. I den forbindelse er der søgt midler hjem fra skydebanepuljen til at lave støjdæmpende foranstaltninger på banen. I samme forbindelse har foreningen i foråret 2015 tilplantet et 2 ha stort areal udenfor skydebanen stillet til rådighed af kommunen. Arealet skal både fungere som støjdæmpende, men foreningen må også drive jagt på arealet.
Til bestyrelsen takkede Gert Sørensen og Casper Andersen af efter en lang årrække. Til de 2 ledige poster havde hele fire kandidater meldt sig. Det endte med at Morten Asferg blev valgt som ny jagtudvalgsformand, Jeppe Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen og Søren T. Pedersen blev genvalgt som formand for flugtskydningsudvalget. Nye suppleanter til bestyrelsen blev Kenneth Randrup og Johnny Eskildsen.
 
Årets danske trofæ og vinder af en skydestige sponsoreret af Randers Maskinfabrik blev Kaj Jepsen for en flot medalje seksender buk.
Årets udenlandske trofæ og vinder af god rødvin fra AGCO og Bo Gade blev Jacob Kondrup for en keiler skudt i Tyskland. 
Som altid var der gode præmier til det amerikanske lotteri og gode tilbud fra MB Jagt i Hobro, som havde et udpluk af diverse jagttøj med.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/