Nyhedsoversigt fra Ommersyssel Jagtforening:

 

Ordinær generalforsamling 2022

Ommersyssel Jagtforening

Medlemmer af Ommersyssel Jagtforening indbydes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar kl. 19.00 på Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 8970 Havndal.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:

1)     Valg af dirigent og valg af stemmetællere.
2)     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3)     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4)     Indkomne forslag:
5)     Fastsættelse af kontingent.
6)     1: Valg af formand, udgår i 2022.
         2: Valg af kasserer, Allan Andersen er på valg.
7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         -        på valg er Jeppe Andersen, Morten Asferg og Suzan Bjering.
8)     Valg af udvalgsformænd blandt bestyrelsens medlemmer. Flugtskydning (pt. Morten Laursen) og (pt. Morten Asferg)
9)     Valg af 2 suppleanter.
         -        På valg er Jes Laursen og Jens Erik Olesen
10)  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
         -        Revisorer: Bo Gade og Peter Frederiksen. Revisor suppleant: Jes Laursen og Jacob Kondrup Sørensen
11)  Eventuelt.

 Tag dine trofæer fra 2021 med, både danske og udenlandske til en flot trofæudstilling og vær med til at kåre Årets Danske og Årets Udenlandske Trofæ. Der er gode præmier til vinderne.

Der vil være amerikansk lotteri med gode gevinster.

Kom og gør en god handel med MB Jagt Hobro, som er med hele aftenen og viser et udpluk af deres sortiment. (er vi sikre på de kommer?)

Foreningen er vært med en franskbrød og kaffe.

Vel mødt

Bestyrelsen

Ommersyssel Jagtforening

 

Mørkeskydning med riffel 

For første gang i Danmark: Godkendt bane til mørkeskydning

Til dem der ikke ved det. Ja det er faktisk os, Kronjyllands Jagtforening, samt Ommersyssel & Hammershøj jagtforening som var de første til at få godkendt mørkeskydning i Danmark for jagtforeninger under DJ.

De 2 første mørkeskydninger forgår den 26. januar samt den 16. februar 2022. Begge dage er fra kl. 18 til 21, (tilmelding påkrævet) hvor der nu igen er mulighed for at prøve kræfter med mørkeskydning. Det er en rigtig god ide at komme ud at træne, prøve sit udstyr så man er klar til evt. regulering af mårhund her i Danmark eller grisejagt i udlandet, så kom frisk.

ALLE ER VELKOMNE UANSET FORENINGS TILKNYTNING. tilmelding ring til 21747597

Prisen for skydningerne er pr. aften:
For medlemmer af en af de 3 foreninger, som er med i samarbejdet 40,- kr.
Ørige med medlemskab under DJ 60,- Kr.
Uden medlemskab 100,- kr.

Der tages forbehold for evt. trykfejl m.v. samt aflysning pga. restriktioner.

Riffelskydningen foregår på Randers skydebane, Mariagervej 200, 8930 Randers NØ.
56.490447 10.031542

 

Riffelskydeforløb

SE HER Den obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre før en riffelprøve.

Skal du til riffelprøve så kan du allerede nu komme i gang med riffelskydeforløbet

Riffelskydeforløbet er den 26. januar fra kl. 14 til 17 og den 16. februar fra 14 til 17 (tilmelding påkrævet) tlf. 21747597

Pris kr. 250,00 for hele forløbet som betales ved tilmeldingen.

Husk at du skal selv komme med blanket

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Blanket:
https://mst.dk/media/197069/obligatorisk-riffelskydeforloeb-bevis-aug-2020.pdf 

Der tages forbehold for evt. trykfejl m.v. samt aflysning pga. restriktioner.

Riffelskydeforløbet foregår på Randers skydebane, Mariagervej 200, 8930 Randers NØ.
56.490447 10.031542

Lidt om hvad en aspiranten skal.

Under opsyn af en riffelinstruktør, afgives 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

* Stående skydestilling med anlæg

* Stående skydestilling uden anlæg

* Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg

* Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg

* Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Mårhundegruppe på facebook

Der er oprettet en baitplads ved skydebanen i Ø.T. Der er skjul (sort skurvogn) hvor man kan sidde i tørvejr ca. 75 meter fra baitpladsen. 

Jagtforeningen har fået tilladelse fra kommunen, til at regulere på deres jord, og tilladelse fra MST til at fodre med ost og slagteaffald.
(Gå venligst ikke tæt på baitpladsen, for at undgå at sætte færd)

Alle billeder fra kamera vil blive lagt op i gruppen. Jeg sørger for at der er fodret og græsset er slået.

Alle medlemmer af Ommersyssel jagtforeningen kan bruge dette tilbud.

Du skal selv sørge for tilladelser til det udstyr (natoptik) du bruger.

Nedlagt mårhund skal meldes ind i gruppen med billede (krav fra kommunen)

Inde i gruppen kan man så melde ind, hvis der er et par timer i overskud, og gerne vil sidde på lur.

Facebook-gruppen hedder "Mårhund Ommersyssel Jagtforening"

Hvis du ikke er på facebook eller har spørgsmål giv et kald.

Jes Laursen.
40930805

 

Billeder fra Bukkejagten 2020 er nu opdateret

Se billederne af de bukke, der er blevet skudt under bukkejagten 2020 under fanen Øvrige sider - fotogalleri - Bukkejagt 2020 
 

Ny hjemmeside er nu online

Ommersyssel Jagtforening har nu taget denne nye platform for vores hjemmeside i brug. Siden er stadig under opbygning og der er fortsat en del tilretning i forhold til indsætning af billeder og layout tilretninger. 

Hvis der er information, som I mangler på denne side, så henvend jer endelig til undertegnede, så vil jeg se på det. 
Vi får kun en aktiv hjemmeside, hvis der kommer input fra jer brugere. Så kom endelig med historier og billeder fra jagt eller aktiviteter i vores forening.

/Suzan

 

Nyhedsoversigt, diverse

Unable to enable crypto on TCP connection djf01.wexo.dk: make sure the "sslcafile" or "sslcapath" option are properly set for the environment.

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

12. sep. 2022
Der blev i weekenden d. 10 og 11 -9-2022 afviklet efterårsmarkprøver for stående hunde på terræner syd for Aakirkeby
14. aug. 2022
Lørdag d. 6 august 2022 blev SJD´s apporteringsprøve samt Vand-slæb og apporteringsprøve afviklet.
4. jul. 2022
Flot hundearbejde ved DJ kreds8 Bornholms udv. apporteringsprøve d. 2-7-2022
25. maj 2022
Det er tid til et kredsmesterskab for bueskytterne i kreds 6-7. I år afholder vi arrangementet på Gunderslevholm. Samtidig afholder kreds 8 Det Gyldne Slip.
26. apr. 2022
Fine resultater ved Kreds8 Bornholms feltskydning på Raghammer d. 23-4-2022
22. sep. 2022
Igen satte buejægere hinanden stævne til Det Gyldne Slip - denne gang var det i Randers, og allerede på lørdag gælder det Silkeborg, hvor alle bueskytter er velkomne.
21. sep. 2022
Fra næste år vil afviklingen af den årlige Racedyst blive afholdt den første weekend i juli!
21. sep. 2022
Nogle af Danmarks bedst opdaterede videnskabsfolk, vildtforvaltere, jægere mv. satte forleden hinanden stævne til kronvildt-konference i Østjylland.
20. sep. 2022
Komponist, ridder af dannebrog, Knud Andersen er gået bort den 5. september 2022 i en alder af 91 år.
20. sep. 2022
MST opfordrer alle kommende jægere, som er klar til jagtprøven, til hurtigt at melde sig til. I øjeblikket er der åbent for tilmelding på alle landets jagtprøvebaner.

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/