Nyhedsoversigt fra Ommersyssel Jagtforening:

 

Medlemsbladet er på vej med posten

I løbet af næste uge (17) forventes medlemsbladet årgang 2024 at havne i jeres postkasser. Der har været udfordringer med at få bladet gjort færdigt og problemer med distributionen. Vi håber at kunne gøre det bedre til næste år. I mellemtiden kan du læse medlemsbladet online her:  Medlemsblad 2024.

 

Referat fra ordinær generalforsamling 22/2 2024

(se dagsordenen  i forrige opslag )
 
1.    Valg af dirigent og stemmetællere:
1.1    Følgende blev valg til dirigent; Anders Buhl Christensen
1.2    Følgende blev valgt til stemmetæller; Ryan Løvkvist Christensen & Michael Quortrup
2.    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling:
2.1    Jesper aflagde formandens beretning for hans seneste formandsperiode. 
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
3.1    Allan fremlagde det reviderede regnskab.
3.2    Godkendt af revisorer med flg. bemærkninger; 1 stort beløb er indbetalt, hvorfor der er betalt afgift for at indsætte et stort kontantbeløb. Revisionen påpeger at der skal laves en løsning, således at der ikke skal indleveres store beløb fremadrettet.
3.3    Spørgsmål til ”underskud” på skydebanen. Patroner og duer dækker denne differens.
3.4    Hvor mange penge har klubben fået for los på skydekort, som der skal ”leveres” varer for?
3.5    PC systemet og Dankort terminal opsætning bliver for dyrt til at det vil rentabelt
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.
4.    Indkomne forslag:
4.1    Ingen indkomne forslag til formanden op til GF.
5.    Fastsættelse af kontingent:
5.1    Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret.
5.2    Ovenstående blev enstemmigt vedtaget
6.    Valg af bestyrelsesmedlem:
6.1    Lars Foersom er på valg.
6.2    Lars Foersom blev enstemmigt genvalgt.
6.3    Heine Tovgaard er på valg.
6.4    Heine Tovgaard blev enstemmigt genvalgt.
6.5    Hans Sørensen blev foreslået af bestyrelsen
6.6    Hans Sørensen modtog valg til bestyrelse
6.7    Bo Gade blev foreslået af bestyrelsen
6.8    Bo Gade modtog valg til bestyrelsen
7.    Valg af formand:
7.1    Jagtudvalgsformand: På valg er Lars Foersom
7.2    Lars Foersom blev enstemmigt genvalgt
7.3    Valg af kasserer
7.4    Bo Gade blev enstemmigt valgt
8.    Valg af 2 suppleanter:
8.1    På valg er Lena Lieder og Jens Erik Olesen
8.2    Michael Quottrup og Ryan Løvkvist Christensen modtog valg som nye suppleanter
9.    Valg af 2 revisorer:
9.1    Revisorer: Peter Frederiksen og Allan Andersen
9.2    Peter Frederiksen og Allan Andersen enstemmigt genvalgt & valgt
9.3    Revisor suppleant: Tommy Randrup og Jacob Kondrup Sørensen
9.4    Begge blev enstemmigt valgt og genvalgt.
10.    Eventuelt:
10.1    Indbetaling af et større beløb, som der derefter tages af ved brug på banen
10.2    Ovenstående bringes op af den nye kasser
10.3    Bibeholder man klubbladet, det er dyrt – skal det fravælges, og derefter forefindes / hentes elektronisk (.PDF).
10.4    Savner hjemmeside indhold – Lars Foersom tager over….
10.5    Kan man camouflere containerne?
10.6    Reguleringstilladelser
10.7    Besøg ved 417, samt besøg af Freddy Wulff
10.8    Årets danske trofæ blev vundet af: Mogens Jensen, kronhjort på Meilgaard
10.9    Årets udenlandske trofæ blev vundet af: Mogens Jensen, Ibex fra Spanien
11.0    Bukkejagt på spulefeltet:
1.  måned Allan Nylander Andersen
2.  måned Jeppe Munch Pharsen
 

 

Ordinær generalforsamling 2024

Ommersyssel Jagtforening

Medlemmer af Ommersyssel Jagtforening indbydes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 22. februar kl. 19.00 på Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, 8970 Havndal.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:

1)     Valg af dirigent og valg af stemmetællere
2)     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3)     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4)     Indkomne forslag: - Ingen
5)     Fastsættelse af kontingent
6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer:
6.1 På valg er Søren Andersen         Ønsker ikke genvalg
6.2 På valg er Allan Andersen          Ønsker ikke genvalg
6.3 På valg er Heine Tovgaard
6.4 På valg er Lars Foersom
7)     Valg af Formand eller kasserer:
7.1 Jagtudvalgsformand: På valg er Lars Foersom
7.2   Kasserer
8)     Valg af 2 suppleanter:
8.1   På valg er Lena og Jens Erik Olesen
9)     Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
9.1   Revisorer: Bo Gade og Peter Frederiksen.
9.2   Revisor suppleant: Jes Laursen og Jacob Kondrup Sørensen
10)  Eventuelt​​​​

Tag dine trofæer fra 2023 med, både danske og udenlandske til en flot trofæudstilling og vær med til at kåre Årets Danske og Årets Udenlandske Trofæ. Der er gode præmier til vinderne.

Der vil være amerikansk lotteri med gode gevinster.

Kom og gør en god handel med MB Jagt Hobro, som er med hele aftenen og viser et udpluk af deres sortiment. (er vi sikre på de kommer?)

Foreningen er vært med en franskbrød og kaffe.

Vel mødt

På vegne af bestyrelsen for Ommersyssel Jagtforening, 2024

 

 

Mørkeskydning med riffel 

For første gang i Danmark: Godkendt bane til mørkeskydning

Til dem der ikke ved det. Ja det er faktisk os, Kronjyllands Jagtforening, samt Ommersyssel & Hammershøj jagtforening som var de første til at få godkendt mørkeskydning i Danmark for jagtforeninger under DJ.

De 2 første mørkeskydninger forgår den 26. januar samt den 16. februar 2022. Begge dage er fra kl. 18 til 21, (tilmelding påkrævet) hvor der nu igen er mulighed for at prøve kræfter med mørkeskydning. Det er en rigtig god ide at komme ud at træne, prøve sit udstyr så man er klar til evt. regulering af mårhund her i Danmark eller grisejagt i udlandet, så kom frisk.

ALLE ER VELKOMNE UANSET FORENINGS TILKNYTNING. tilmelding ring til 21747597

Prisen for skydningerne er pr. aften:
For medlemmer af en af de 3 foreninger, som er med i samarbejdet 40,- kr.
Ørige med medlemskab under DJ 60,- Kr.
Uden medlemskab 100,- kr.

Der tages forbehold for evt. trykfejl m.v. samt aflysning pga. restriktioner.

Riffelskydningen foregår på Randers skydebane, Mariagervej 200, 8930 Randers NØ.
56.490447 10.031542

 

Riffelskydeforløb

SE HER Den obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre før en riffelprøve.

Skal du til riffelprøve så kan du allerede nu komme i gang med riffelskydeforløbet

Riffelskydeforløbet er den 26. januar fra kl. 14 til 17 og den 16. februar fra 14 til 17 (tilmelding påkrævet) tlf. 21747597

Pris kr. 250,00 for hele forløbet som betales ved tilmeldingen.

Husk at du skal selv komme med blanket

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Blanket:
https://mst.dk/media/197069/obligatorisk-riffelskydeforloeb-bevis-aug-2020.pdf 

Der tages forbehold for evt. trykfejl m.v. samt aflysning pga. restriktioner.

Riffelskydeforløbet foregår på Randers skydebane, Mariagervej 200, 8930 Randers NØ.
56.490447 10.031542

Lidt om hvad en aspiranten skal.

Under opsyn af en riffelinstruktør, afgives 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

* Stående skydestilling med anlæg

* Stående skydestilling uden anlæg

* Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg

* Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg

* Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Mårhundegruppe på facebook

Der er oprettet en baitplads ved skydebanen i Ø.T. Der er skjul (sort skurvogn) hvor man kan sidde i tørvejr ca. 75 meter fra baitpladsen. 

Jagtforeningen har fået tilladelse fra kommunen, til at regulere på deres jord, og tilladelse fra MST til at fodre med ost og slagteaffald.
(Gå venligst ikke tæt på baitpladsen, for at undgå at sætte færd)

Alle billeder fra kamera vil blive lagt op i gruppen. Jeg sørger for at der er fodret og græsset er slået.

Alle medlemmer af Ommersyssel jagtforeningen kan bruge dette tilbud.

Du skal selv sørge for tilladelser til det udstyr (natoptik) du bruger.

Nedlagt mårhund skal meldes ind i gruppen med billede (krav fra kommunen)

Inde i gruppen kan man så melde ind, hvis der er et par timer i overskud, og gerne vil sidde på lur.

Facebook-gruppen hedder "Mårhund Ommersyssel Jagtforening"

Hvis du ikke er på facebook eller har spørgsmål giv et kald.

Jes Laursen.
40930805

 

Billeder fra Bukkejagten 2020 er nu opdateret

Se billederne af de bukke, der er blevet skudt under bukkejagten 2020 under fanen Øvrige sider - fotogalleri - Bukkejagt 2020 
 

Ny hjemmeside er nu online

Ommersyssel Jagtforening har nu taget denne nye platform for vores hjemmeside i brug. Siden er stadig under opbygning og der er fortsat en del tilretning i forhold til indsætning af billeder og layout tilretninger. 

Hvis der er information, som I mangler på denne side, så henvend jer endelig til undertegnede, så vil jeg se på det. 
Vi får kun en aktiv hjemmeside, hvis der kommer input fra jer brugere. Så kom endelig med historier og billeder fra jagt eller aktiviteter i vores forening.

/Suzan

 

Nyhedsoversigt, diverse

9. jan. 2020
Resultatlister fra kvalifikationsskydningen i jagtfeltskydning d. 23. juni 2019 i Ulfborg. Forbundsmesterskabet foregår samme sted d. 22. september 2019.
3. dec. 2019
Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej der er nødvendigt.
3. dec. 2019
Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer Dette er en nyhed om fremtidens geværer

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

11. jul. 2024
Der var fin tilslutning og flotte resultater til Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholms udv. apporteringsprøve d. 6-7-2024
24. jun. 2024
Henrik Frost Rasmussen fik tildelt Danmarks Jægerforbunds allerøverste hædersbevisning, ved repræsentantskabsmødet d. 22-6-2024 i Vingsted.
16. jun. 2024
Grillede bryststykker fra rågeunger var et hit på Folkemødet 2024
26. apr. 2024
Infiltret dåhjort fundet død medio april 2024 i skovområde nord for Klemensker
25. apr. 2024
27 riffeljægere deltog i arrangementet blyfri dag på Raghammer d. 25-4-2024
18. jul. 2024
Iltsvind, fedtemøg, døde krabber i lange baner og undervandsoptagelser af død havbund skræmmer de fleste.
16. jul. 2024
FM i Jægersporting 2024 ændres tilbage til kun at blive afholdt over én dag, nemlig lørdag den 7. september 2024.
15. jul. 2024
Har du en insektvold på reviret, sikrer den bedre betingelser for fødeemner til vildtet og bidrager til biologisk bekæmpelse af skadedyr i markafgrøden, mv.
12. jul. 2024
Siden 1982 har den berømte Widtsköfle buk fra Sverige været den største kendte opsats fra råbuk. Den er nu blevet overhalet – to gange!
11. jul. 2024
Over de sidste 20-30 år har vi ikke koncentreret os om, hvordan det så ud under havoverfladen. Resultatet er, at miljøet i de kystnære områder er presset i bund.

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/