Medlemsjagter ved fjord og spulefelt. 

 

Foreningen har et par områder hvor det er muligt at drive fællesjagt. Dette sker på digerne i Skalmstrup og Øster Tørslev samt i spulefeltet i Albæk. Herudover råder vi over et område omkring skydebanen, hvor der også er god mulighed for fællesjagt. Her er der mulighed for, at alle foreningens medlemmer kan deltage. Ved deltagelse kan man kontakte Morten på 2095758. Dette kan ske tidligst 14 dage før jagten dog senest tirsdagen før jagten kl. 17.00, da det derfor er muligt at planlægge deltagere m/u hund osv. Prisen for deltagelse er 35 kr. for bengæt og rundstykker. Der er mulighed for at bestille frokost til den nette sum af ca. 40 kr. inkl. levering. Der startes 08.15 på alle dage. Som maksimum er deltagerantallet sat til 15 mand. pr jagt. Dertil gerne så mange hunde som muligt. 

Der vil ved generalforsamlingen, blive udloddet to pladser via lotteri, ved spulefeltet i Albæk til den komme bukkesæson 2020. Der blev i sæsonen 2019-20, skudt en kok, en hare, og to ræve.  

 

Datoerne er som følger: 

Søndag 18/10-2020 Skydebane og spulefelt 

Søndag 8/11-2020 Spulefelt og dige 

Søndag 29/11-2020 Skydebane og spulefelt 

Søndag 13/12-2020 Spulefelt og dige 

 

Derudover er der åben i Spulefeltet i Albæk, for træk-/anstandsjagt på fuglevildt med hagl, i månederne september, oktober, november, december og januar, med to ugentlige jagtdage. Disse dage er Lørdag og Onsdag, undtaget er dog de lørdage hvor der er fællesjagt.  

Nedlagt vildt SKAL meldes til bestyrelsen. 

 

Knæk og bræk 

Jagtudvalget 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/