Medlemsjagter ved fjord og spulefelt. 

Foreningen har et par områder hvor det er muligt at drive fællesjagt. Dette sker på digerne i Skalmstrup og Øster Tørslev samt i spulefeltet i Albæk. Herudover råder vi over et område omkring skydebanen, hvor der også er god mulighed for fællesjagt. Her er der mulighed for, at alle foreningens medlemmer kan deltage. Ved deltagelse kan man kontakte Kenneth fra bestyrelsen på 26741693. Dette kan ske tidligst 14 dage før jagten dog senest tirsdagen inden jagten kl. 17.00, da det derfor er muligt at planlægge deltagere m/u hund osv. Prisen for deltagelse er 100 kr. for bengæt og rundstykker.

Der startes 08.15 på alle dage. Som maksimum er deltagerantallet sat til 15 pr. jagt. Dertil gerne så mange hunde som muligt.

Der vil ved generalforsamlingen, blive udloddet to pladser via lotteri, ved spulefeltet i Albæk til den komme bukkesæson 2021.

Der blev i sæsonen 2020-21, desværre ikke skudt noget, da der pga. Corona kun blev afholdt en jagtdag.

Datoerne er indtil videre som følger, men der er mulighed for at de kan flyttes, så tag en snak med Kenneth, når man tilmelder sig:

Søndag 17/10-2021 Skydebane og spulefelt.
Søndag 7/11-2021 Spulefelt og dige.
Søndag 28/11-2021 Skydebane og spulefelt.
Søndag 12/12-2021 Spulefelt og dige.

Derudover er der åben i Spulefeltet i Albæk, for træk-/anstandsjagt på fuglevildt med hagl, i månederne september, oktober, november, december og januar, med to ugentlige jagtdage. Disse dage er lørdag og onsdag, undtaget er dog de søndage, hvor der er fællesjagt.

 

Nedlagt vildt SKAL meldes til bestyrelsen.

Knæk og bræk

Jagtudvalget

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/