Medlemsjagter ved fjord og spulefelt. 

Foreningen har nogle områder, hvor det er muligt at drive fællesjagt. Dette sker på digerne i Skalmstrup og Øster Tørslev samt i spulefeltet i Albæk. Herudover råder vi over et område omkring skydebanen, hvor der også er god mulighed for fællesjagt. Her er der mulighed for, at alle foreningens medlemmer kan deltage.

Der blev i sæsonen 2021-22, desværre ikke nedlagt noget vildt, og der blev pga. Corona kun afholdt en enkelt jagtdag.

Tilmeldingerne til jagterne er fra gang til gang og foregår efter først til mølle princippet. Hvis man har lyst til at deltage, kan man kontakte Lars fra bestyrelsen på 2093 8934. Dette kan ske fra tidligst 14 dage før jagten og indtil senest tirsdagen inden jagten kl. 17.00, så det er muligt at planlægge deltagere m/u hund osv. Prisen for deltagelse er 100 kr. inklusiv bengæt og rundstykker. Tilmeldingen er bindende og ved afbud efter tirsdag op til jagten, er man forpligtet til at betale uanset om man møder frem.

Der startes alle dage med rundstykker og kaffe kl. 09:00 i klubhuset ved skydebanen Kærvejen 51a i Øster Tørslev. Deltagerantallet er sat til maksimum 15 deltagere pr. jagt og vi håber på så mange hunde som muligt.

Jagterne ved fjorden har tidligere været ganske succesfulde og har i nogle år kunnet matche jagterne i Lindbjergskoven mht. til udbytte. Vi håber på stort fremmøde og ser frem til at få god gang i disse jagter igen.

Ved generalforsamlingen blev der via lotteri, udloddet to pladser, ved spulefeltet i Albæk til den kommende bukkesæson 2022. De heldige vindere er Michael Quottrup og Jens Liltorp Egebro.

Datoerne for jagterne er som følger, men der er mulighed for, at der flyttes lidt rundt på områderne, så tag en snak med Lars, når man tilmelder sig:

 

Søndag 23/10-2022                  Skydebanen og Spulefeltet

Søndag 13/11-2022                  Digerne Ø.T. og Spulefeltet

Søndag 27/11-2022                  Skydebanen og Digerne Skalmstrup

Søndag 11/12-2022                  Digerne Ø.T og Spulefeltet

 

Ud over disse fire dagsjagter er der åbent i Spulefeltet i Albæk, for træk-/anstandsjagt på fuglevildt med hagl, i månederne september, oktober, november, december og januar, med to ugentlige jagtdage. Disse dage er lørdag og onsdag, undtaget er dog jagt i ugen op til de søndage, hvor der er fællesjagt i Spulefeltet.

Nedlagt vildt SKAL meldes til jagtudvalgsformanden Lars på 20 93 89 34.

Knæk og bræk

Jagtudvalget

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/