Medlemsjagter ved fjord og spulefelt

Foreningen har nogle områder, hvor det er muligt at drive fællesjagt. Dette sker på arealerne omkring skydeba­nen samt i spulefeltet i Albæk. Herudover rå­der vi over digerne i Skalmstrup og Øster Tørslev, hvor der også er god mulighed for fællesjagt. Bemærk at alle foreningens medlemmer kan deltage i disse medlemsjagter, og når der er ledige pladser, så kan der desuden inviteres gæster med.

Jagterne i sæsonen 2023-2024 har været utroligt populære med kæmpe tilslutning fra foreningens medlemmer. Vi har nydt stor glæde af de mange deltagende hundefolk, og alle deltagere fik gode jagtlige oplevelser og masser af socialt samvær. Vildtudbyttet er steget betragteligt efter at Randers Kommune fra sidste år har tilladt jagt på fasanhøne på arealerne ved skydebanen.

Tilmeldingerne til jagterne er fra gang til gang og foregår efter først til mølle prin­cippet. Hvis man har lyst til at deltage, kan man kontakte Lars fra bestyrelsen på 2093 8934. Dette kan ske tid­ligst 14 dage før jagten og indtil senest tirsdagen inden jagten kl. 17. 00, så det er muligt at planlægge deltagere m/u hund osv. Prisen for deltagelse er i 2024 hævet til 150 kr. inklusiv bengæt, kaffe og rundstykker samt en øl/vand til madpakken.
Der kan kun betales med MobilePay til 2017VP - brug evt. denne QR kode  QR_2017VP_LILLE QR_OSJF_Medlemsjagt.jpg
Tilmel­dingen er bindende og ved afbud efter tirsdag op til jagten, er man forpligtet til at betale, uanset om man møder frem.

Der startes alle dage med rundstykker og friskbrygget kaffe kl. 09:00 i klubhuset ved sky­debanen Kærvejen 51a i Øster Tørslev, hvor den medbragte madpakke også indtages. Deltagerantallet er sat til maksimum 15 deltagere pr. jagt, og vi håber på så man­ge hunde som muligt.

Vi håber også i år på stor tilslutning og ser frem til at fortsætte den gode trend med medlemsjagterne.

Ved den årlige generalforsamling blev der ved lotteri, udloddet to pladser ved spulefel­tet i Albæk til den kommende bukkesæ­son 2024. De heldige vindere er:

  1. måned: Allan Nylanders Andersen
  2. måned: Jeppe Munch Pharsen.

I 2023 var vinderne Heine Tovgaard og Daniel Nylander Andersen.

Datoerne for jagterne på Skydebanen og i Spulefeltet er som følger:

  • Søndag 27/10-2024
  • Søndag 24/11-2024
  • Lørdag 14/12-2024   
  • Søndag 18/01-2025

Ud over disse fire dagsjagter så er der åbent i Spulefeltet i Albæk for træk-/an­standsjagt på fuglevildt med hagl i må­nederne september, oktober, november, december og januar med to ugentlige jagtdage. Disse dage er lørdage og ons­dage, undtaget er dog jagt om lørdagen i ugen op til de søndage, hvor der er fællesjagt i Spu­lefeltet.

Nedlagt vildt SKAL meldes til jagtud­valgsformanden Lars på 20 93 89 34.

BEMÆRK, at der for 200kr. kan købes fjordkort/trækjagtskort til digerne ved fjorden. Salget foregår på skydebanen på de sidste to træningsaftener 20/8 og 27/8 - se link til kortet over digerne herunder.

Knæk og bræk
Jagtudvalget

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/