Foreningens historie:

Ommersyssel Jagtforening blev den 21. september 2013 dannet som en fusion af de tre foreninger Tvede-Linde Jagtforening, Nørhald Flugtskydningsforening samt Tørring / Øster-Tørslev Jagtforening.


 Tvede-Linde Jagtforenings historie. Foreningen blev stiftet d. 28 marts 1933 af ca. 20 aktive jægere fra området omkring Tvede og Linde. Foreningens formål var fra starten, og er det stadig at give medlemmerne mulighed for at gå på jagt, på nogle lejede arealer og selvfølgelig til meget små penge eller helt gratis. Fra foreningens start og frem til 1990 var medlemstallet stille og roligt steget til ca. 90 medlemmer, herefter er det gået stærkt, i dag er foreningen mere end fordoblet.
Frem til år 2001 var foreningen lukket for jægere der ikke havde bopæl i Tvede og Linde og deres omegn, men nu er det muligt for alle jægere uanset adresse at blive medlem.
Foreningen har siden 1936 rådet over jagten i Lindbjergskov, jagtlejen var på 100 kr. fra starten og helt frem til sidst i 60erne. I 1963 lejede foreningen et areal af digelaget, ved Randers Fjord som vi stadig har, og i 2003 har vi lejet et spulefelt ved Albæk af Randers Havn.
I starten og mange år frem var Lindbjergskov samlingspunktet i foreningen, senere kom flugtskydning til, herefter er der kommet flere og flere aktiviteter til, som har været med til at knytte mange venskaber sammen.
Foreningen blev ved den ekstraordinære generalforsamling den 21. september opløst og fusioneret som en del af den nye forening 'Ommersyssel Jagtforening'.


Nørhald Flugtskydningsforenings historie. Foreningen blev ved den ekstraordinære generalforsamling den 21. september opløst og fusioneret som en del af den nye forening 'Ommersyssel Jagtforening'.


Tørring / Øster-Tørslev Jagtforenings historie. Tørring-Øster Tørslev Jagtforening blev grundlagt i 1962, med henblik på sammenhold lokalt blandt jægerne i de gamle sogne: Tørring og Ø. Tørslev, samt fjordområdet fra pumpehuset i Ø. Tørslev og til udmundingen af Ø. Tørslev å, i Tørring kær.
Jagtforeningen blev dengang optaget i Landsjagtforeningen af 1923 som i 1992 blev sammenlagt med Strand og Hav Jagtforeningen, til Danmarks Jæger Forbund som vi kender i dag, og som foreningen stadig er medlem af.   Foreningen havde i 2013 ca. 105 medlemmer.
Foreningen blev ved den ekstraordinære generalforsamling den 21. september opløst og fusioneret som en del af den nye forening 'Ommersyssel Jagtforening'.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/