Lindbjergskoven 

Så lykkedes det at gennemføre sæsonens efterårsjagter uden gener på grund af Corona. Vi har kunnet nyde godt af hinandens selskab i jagthytten på Sparrehusvej 14, hvor vejen nu er forbedret og forberedt for skråparkering, så vi alle kan parkere sikkert. Til den kommende sæson arbejdes der på flere forbedringer af jagthytten, som bl.a. omfatter at lofthøjden hæves.

På arbejdsdagen i maj var der rigtig god tilslutning, og vi fik opstillet et nyt skydetårn (F) samt klargjort skoven til bukkejagten. Der var i øvrigt en rigtig god stemning og vi kunne byde velkommen til en del nye entusiastiske medlemmer. Med den obligatoriske lodtrækning fik vi fordelt pladserne. Desværre oplevede vi ligesom jægere i mange andre områder, at råvildtbestanden har været stærkt vigende, og der blev således ikke nedlagt nogen forårsbukke i Lindbjergskoven i år.

Paraderne har i år båret præg af, at vi er lykkedes noget bedre med at holde på fasanerne, og vildtudbyttet er blevet derefter med 29 fasaner, 15 snepper og 1 hare og 1 ræv.

I år er der ikke rapporteret om andet nedlagt vildt uden for fællesjagterne, men husk, at der er fri jagt på krager, skader, duer, ræve og mårhunde for alle medlemmer af jagten i Lindbjergskoven. Der skydes fortsat en del mårhunde i området, og vi vil gerne opfordre medlemmerne til at hjælpe med at regulere i disse bestande. Dog henstilles der til, at der ikke jages i dagene op til fællesjagterne. Ved nedlagt vildt uden for fællesjagterne kontaktes Lars Foersom på 2093 8934.

Det har i et par sæsoner nu været muligt for deltagerne i Lindbjergskoven at afskyde dåvildt, men i år er der ikke blevet nedlagt noget, selvom der iagttages en del dåvildt i området, og det ligner, at der er ved at etablere sig en fast bestand.

Vi starter den kommende sæson med at mødes til en arbejdsdag noget tid inden bukkejagten, hvor vi skal have lavet de ting, der skal forberedes inden jagten. Er man forhindret i at komme, bedes man venligst give besked, så indsatsen kan ydes på anden vis. Denne dag tilbyder også en rigtig god mulighed for de nye deltagere i jagten til at se skoven an inden sæsonstart. Datoen i år vil blive d. 4/5-2024 kl. 10.00. Der vil som sædvanligt være lidt at spise og drikke, når arbejdet er afsluttet. Vi håber på så mange deltagere som muligt. Derudover er det også denne dag, hvor der vil blive trukket lod om pladser og datoer blandt dem, der har betalt for at deltage i bukkejagten.

Hvis der er skudafgivelse uden for fællesjagterne på klovbærende vildt, skal Lars have besked på 2093 8934.

Ved den mindste tvivl om anskudt vildt skal der altid tilkaldes en Schweisshundefører. Omkostningerne vil blive afholdt af foreningen.

Efterårsjagterne vil blive afviklet uden de store forandringer. Vi afholder 6 dagsjagter fordelt over sæsonen, og hver jagt starter med en udførlig parole. Efter jagterne afholder vi en parade, hvor der vil blive holdt auktion over vildtet, bortset fra snepper, som altid tilfalder den dygtige skytte. Som udgangspunkt har skytten købspligt til det vildt, han nedlægger, men andre er også velkomne til at byde på vildtet. Priserne fremgår længere nede.

Hvis uheldet er ude, og der nedlægges vildt ulovligt på jagt i Lindbjergskoven, så husk, at den uheldige jæger selv har pligt til at anmelde det til Politiet. Det kunne være en dåkalv nedlagt med hagl på en efterårsjagt, eller en dåhjort (stanghjort, halv- eller fuldskuffel) nedlagt uden for jagttiden.

Fra kommende jagtsæson har jagtudlejer bedt om at modtage udbyttedokumentation for nedlagt klovbærende vildt i form af foto af dyret før forlægning samt brækket vægt. Derfor skal den heldige jæger altid sende dette til Lars på 2093 8934 eller jagt@foersoms.dk.

Fasanudsætning er en forudsætning for en oplevelsesrig jagt i Lindbjergskoven, og i år vil vi fortsætte arbejdet med at skabe de rette betingelser, som gør at vi kan holde på fasanerne. Vi har fortsat materialerne til en 2.500 m2 stor flot engelsk voliere med 1.000 liter vandingsanlæg, foderautomater, el-hegn osv., og vi opfordrer derfor alle, der deltager i jagterne til at tage del i opgaverne med voliereopsætning, daglig fodring og kontrol af volieren og el-hegn, distribution af foder til tønderne i sæsonen m.v. Arbejdsgrupperne bliver nedsat og opstartet på arbejdsdagen den 4/5. Vidensmæssigt er vi godt rustet, idet vi har et medlem, der for nyligt har deltaget i et DJ kursus om fasanudsætning, og vi har fem medlemmer, der har deltaget i et fasanudsætningsseminar afholdt på Gjessinggaard af deres skytte. Vi nyder i øvrigt fortsat godt af samarbejdet med skytten på Gjessinggård, som beredvilligt deler ud af sin store viden og erfaring med fasanudsætning.

Morten Kirkegaard (40 93 74 93) tager sig af til- og framelding til jagterne. I tilfælde af at man er forhindret i at deltage i en jagt, skal man kontakte Lars senest kl. 17.00 på den sidste tirsdag inden jagten. På den måde er det muligt at finde og invitere gæster.

Hvis man ikke overholder dette, koster det kr. 100,00, som er prisen for en gæsteplads.

Koordinering med hundefolk foregår ligeledes senest kl. 17.00 den sidste tirsdag, inden jagten.

Alle dage starter kl. 09.00 med kaffe og rundstykker, bengæt og hyggeligt samvær.

Til den sidste jagt i januar er foreningen vært ved en gang gule ærter.

Ved henvendelse til jagtudvalgsformanden er det muligt for alle foreningens medlemmer at blive skrevet på ventelisten til jagterne i Lindbjergskoven.

Betaling for bukke- og efterårsjagten, skal være gået ind på foreningens konto den sidste bankdag inden d. 1/4-2024. Herefter vil ledige pladser gå til andre, der ønsker at deltage.

Priser for jagter:

 • 2.300,- for efterårsjagterne.
 • 1.150,- for ungdomsmedlemmer.
 • 250,- for bukkejagten.
 • 100,- pr gæst - det samme som et for sent afbud koster.
(Bemærk, at det ikke er tilladt at lave aftale med en fast gæst og dele udgiften)

Vildtpriser for bukkejagt:

 • -  Spids/gaffel             1.000,- kr.
 • -  Seksender                   800,- kr.

Vildtpriser for dådyrjagt:
(Bemærk at der nu er faste priser inkl. kød.)

 • -  Skuffel                      5.000,- kr.
 • -  Spids                         2.000,- kr.   (uden forgrening)
 • -  Då                              1.750,- kr.
 • -  kalv                           1.500,- kr. 

Vildtpriser for efterårsjagter:
 
(Bemærk at der nu er faste priser inkl. kød.)

 • -  Buk med opsats                      500,- kr.
 • -  Rå/lam/buk u. opsats           400,- kr.
 • -  Resten af vildtet sælges på auktion.

Datoerne er som følger:

 • Lørdag 19/10 - 2024
 • Lørdag 02/11 - 2024
 • Lørdag 16/11 - 2024
 • Lørdag 07/12 – 2024               
 • Onsdag 27/12 - 2024
 • Lørdag 11/01 - 2025 (Gule ærter)

Med ønsket om en god sæson
 
Jagtudvalget

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/