Lindbjergskoven 

Til alt held lykkedes det at gennemføre sæsonens efterårsjagter uden de helt store gener på grund af Corona. På de første par jagter holdt vi lidt afstand, brugte godt med sprit og fouragerede uden for et par gange. Vi har derfor kunnet nyde hinandens selskab i jagthytten på Sparrehusvej 14, hvor der udover god plads indenfor også er el, vand og varme, så der kan tilberedes mad. Udenfor er der borde-bænkesæt og en bålplads, hvor alt er parat til at holde flotte parader.

På arbejdsdagen i maj var der rigtig god tilslutning, og vi fik klargjort skoven til bukkejagten. Der var i øvrigt en rigtig god stemning med en del nye entusiastiske medlemmer. Med den obligatoriske lodtrækning fik vi fordelt pladserne og resultatet blev til hele tre forårsbukke. Tillykke til de heldige og dygtige jægere.

Vore jagtudvalgsformand igennem flere år meddelte allerede før sæsonen, at det blev hans sidste på posten. Tak til Morten for indsatsen. Desværre var der ingen, der meldte sig til at løfte opgaven, og derfor har nogle af jagtaktiviteterne i 2021 båret præg af manglende koordination og ledelse.

Paraderne i år har båret præg af, at vi ikke er lykkedes med at holde på fasanerne, og vildtudbyttet er blevet derefter med nul fasaner, 9 snepper, 2 efterårsdyr og 1 ræv.

I år er der ikke rapporteret om andet nedlagt vildt uden for fællesjagterne end nedennævnte dåhjort, men husk, at der er fri jagt på krager, skader, duer, ræve og mårhunde for alle medlemmer af jagten i Lindbjergskoven. Der skydes fortsat en del mårhunde i området, og vi vil gerne opfordre medlemmerne til at hjælpe med at regulere i disse bestande. Dog henstilles der til, at der ikke jages i dagene op til fællesjagterne. Ved nedlagt vildt, kontaktes Lars Foersom på 2093 8934.

Det har i et par sæsonen nu været muligt for deltagerne i Lindbjergskoven at afskyde dåvildt, og i sæsonen er det lykkedes et medlem at nedlægge en dåhjort. Der iagttages fortsat en del dåvildt i området, og det ligner, at der er ved at etablere sig en fast bestand.

Vi starter den kommende sæson, med at mødes til en arbejdsdag noget tid inden bukkejagten, hvor vi skal have lavet de ting der skal forberedes inden jagten. Er man forhindret i at komme, bedes man venligst give besked, så indsatsen kan ydes på anden vis. Denne dag tilbyder også en rigtig god mulighed for de nye deltagere i jagten til at se skoven an inden sæsonstart. Datoen i år vil blive d. 7/5-2022 kl. 10.00. Der vil som sædvanligt være lidt at spise og drikke, når arbejdet er afsluttet. Vi håber på så mange deltagere som muligt. Derudover er det også denne dag, der vil blive trukket lod om pladser og datoer blandt dem, der har betalt for at deltage i bukkejagten.

Hvis der er skudafgivelse uden for fællesjagterne på klovbærende vildt, skal Lars have besked på 2093 8934.

Ved den mindste tvivl om anskudt vildt skal der altid tilkaldes en Schweisshundefører. Omkostningerne vil blive afholdt af foreningen.

Efterårsjagterne vil blive afviklet uden de store forandringer. Vi afholder 6 dagjagter fordelt over sæsonen og hver jagt starter med en udførlig parole. Efter jagterne afholder vi en parade, hvor der vil blive holdt auktion over vildtet, bortset fra snepper, som altid tilfalder den dygtige skytte. Som udgangspunkt har skytten købspligt til det vildt han nedlægger, men andre er også velkomne til at byde på vildtet. Priserne fremgår længere nede.

Hvis uheldet er ude og der nedlægges vildt ulovligt på jagt i Lindbjergskoven, så husk, at den uheldige jæger selv har pligt til at anmelde det til Politiet. Det kunne være en dåkalv nedlagt med hagl på en efterårsjagt, eller en dåhjort (stanghjort, halv- eller fuldskuffel) nedlagt uden for jagttiden.

Fra kommende jagtsæson har jagtudlejer bedt om at modtage udbyttedokumentation for nedlagt klovbærende vildt i form af foto af dyret før forlægning samt brækket vægt. Derfor skal den heldige jæger altid sende dette til Lars på 2093 8934 eller jagt@foersoms.dk.

Fasanudsætning er en forudsætning for en oplevelsesrig jagt i Lindbjergskoven, og i år er det derfor vigtigt, at vi gør os umage med at skabe de rette betingelser, der gør, at vi kan holde på fasanerne. I år er vi så heldige, at der er afsat penge til at bygge ny voliere og vi opfordrer derfor alle, der deltager i jagterne til at tage del i opgaverne med volierebygning, fodring, udsætning m.v. Vi har mindst et medlem, der planlægger at deltage i et DJ kursus om fasanudsætning og skytten på Gjessinggård har tilbudt at dele ud af sin viden og erfaring med udsætning, så hvis vi udnytter denne viden bliver oddsene for en succesfuld fasanudsætning forhåbentlig bedre. Mere herom senere.

Finn Bach Sørensen (2825 1954) tager sig af til- og framelding til jagterne. I tilfælde af at man er forhindret i at deltage i en jagt, skal man kontakte Finn senest kl. 17.00 på den sidste tirsdag inden jagten. På den måde er det muligt at finde og invitere en gæst.

Hvis man ikke overholder dette, koster det kr. 100,00 som er prisen for en gæsteplads.

Koordinering med hundefolk foregår ligeledes senest kl. 17.00 den sidste tirsdag, inden jagten.

Alle dage starter kl. 09.00 med kaffe og rundstykker, bengæt og hyggeligt samvær.

Til den sidste jagt i januar, er foreningen vært ved en gang gule ærter.

Ved henvendelse til jagtudvalgsformanden er det er muligt for alle foreningens medlemmer at blive skrevet på ventelisten til jagterne i Lindbjergskoven.

Betaling for bukke- og efterårsjagten, skal være gået ind på foreningens konto den sidste bankdag inden d. 1/4-2022. Herefter vil ledige pladser gå til andre, der ønsker at deltage.

På grund af de voldsomt stigende priser på foder, har det været nødvendigt at hæve prisen for jagterne i 2022 med 100 kr.

 

Priser for jagter:

2.300,- for efterårsjagterne.

1.150,- for ungdomsmedlemmer.

250,- for bukkejagten.

100,- pr gæst - det samme som et for sent afbud koster.

(Bemærk, at det ikke er tilladt at lave aftale med en fast gæst og dele udgiften)

Vildtpriser for bukkejagt:

-  Spids/gaffel             1.000,- kr.

-  Seksender                   800,- kr.

Vildtpriser for dådyrjagt:

(Bemærk at der nu er faste priser inkl. kød.)

-  Skuffel                      5.000,- kr.

-  Spids                         2.000,- kr.   (uden forgrening)

-  Då                              1.750,- kr.

-  kalv                           1.500,- kr. 


Vildtpriser for efterårsjagter:

(Bemærk at der nu er faste priser inkl. kød.)

-  Buk med opsats                      500,- kr.

-  Rå/lam/buk u. opsats           400,- kr.

-  Resten af vildtet sælges på auktion.


Datoerne er som følger:

Lørdag 08/10 - 2022

Lørdag 22/10 - 2022

Lørdag 05/11 - 2022

Lørdag 03/12 - 2022

Søndag 27/12 - 2022

Lørdag 14/01 - 2023 (Gule ærter)

 

Med ønsket om en god sæson

Jagtudvalget

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/