Lindbjergskoven 

Corona var desværre også en stor del af vores hverdag i 2020 sæsonen, så dette havde indskrænket vores muligheder allerede fra starten af sæsonen, her måtte vi undlade at udføre de opgaver, som vi normalt foretager lige op til bukkejagten. Dog holdt vi lodtrækning med behørig afstand og fik her fordelt pladserne, som skulle deles mellem 14 deltagere, desværre ikke med det store udbytte, på trods af god opbakning og ihærdige forsøg. Vi må håbe på bedre held i næste sæson.

Det er dog desværre også min sidste sæson i skoven, og der arbejdes derfor på at finde en ny tovholder, sådan at det hele kan planlægges og tilrettelægges bedst muligt, i forhold til alle de ting der skal forberedes i forbindelse med jagterne. Mere herom vil komme.

Paraderne i år, var noget mere varieret i år end den foregående sæson. Det var dog ikke alle gangene (4 ud af 6), at jagten kunne gennemføres grundet restriktioner og smittespredning. Derimod havde vi nogle fine jagtdage de gange de kunne lade sig gøre, og vi fik til sammen nedlagt 11 snepper (heraf 10 stk. på en dag), 3 efterårs dyr, 2 fasankokke og 2 ræve. Alt i alt en pæn sæson, som vi kan håbe vil gentage sig til den næste. Der er hertil blevet nedlagt 1 lam, 1 ræv og 1 due, uden for fællesjagterne. Tilsammen 21 stk. vildt.

Vi har i år valgt at finde et andet sted, hvor vi holder samling, da vi i forbindelse med covid-19, måtte konstatere at jagtstuen, blev for lille, når vi er fuldtallig. Vi har derfor lavet en aftale med Jacob Hald, om at leje hans hytte, hvor der først og fremmest er mere plads men også el, vand og varme, så der kan tilberedes suppe eller gule ærter. Derudover er der en bålplads så der også kan holdes en pæn parade.

Det har i et par sæsonen nu, været muligt for deltagerne i Lindbjergskoven at afskyde dåvildt, men desværre har der endnu ikke været det store held med dette. Det kan vi håbe på måske vil lykkes til den næste sæson, da de er set flere gange når vi er skoven.

Det skal som altid, nævnes at der er fri krage, due, skade og rævejagt, for alle foreningens medlemmer i Lindbjergskoven. Der er også skudt en del mårhunde i området, så vi vil gerne opfordre medlemmerne til at hjælpe med at regulere i disse bestande. Dog henstilles til at der ikke blive foretaget jagt i dagene op til fællesjagterne. Ved nedlagt vildt, kontakt da Morten på 20957588.

Vi starter den kommende sæson, med at mødes en dag et par uger op til bukkejagten, for at få lavet de ting der skal forberedes til jagten. Er man forhindret i at komme, bedes man venligst give besked, så indsatsen kan ydes på anden vis. Dette er ligeledes en kærkommen mulighed for de nye deltagere i jagten, at se skoven an inden sæsonstart. Datoen i år vil blive d. 08/5-2020 kl. 10.00. Der vil sædvanen tro blive lidt spise og drikkelse, afholdt af foreningen, når arbejdet er afsluttet. Vi håber på så mange deltagere som muligt. Derudover er det denne dato, at der vil blive trukket lod om pladser og datoer for bukkejagten, til dem der har lyst til at deltage.

Betaling for bukke- og efterårsjagten, skal være indbetalt på foreningens konto den sidste bankdag inden d. 1/3-2020. Herefter vil ledige pladser gå til andre der ønsker at deltage.

Det er muligt for alle foreningens medlemmer at blive skrevet op til listen, ved henvendelse til Morten fra bestyrelsen.

Hvis der er skudafgivelse udenfor fællesjagterne på klovbærende vildt, skal Morten have besked på 20957588.

Ved den mindste tvivl om anskudt vildt skal der under alle omstændigheder tilkaldes en Schweisshundefører. Omkostningerne vil blive afholdt af foreningen.

Ligesom i bukkejagten er der ikke de store forandringer.

Vi afholder 6 dagjagter fordelt over sæsonen. Vi udsætter fasaner igen i år og vi opfordrer derfor alle der deltager i at tage del i opgaver hermed, såsom fodring og udsætning. Mere herom senere. Efter hver jagt vil der blive afholdt parole, hvor der også vil blive holdt auktion over vildtet, dog tilfalder sneppen altid den enkelte jæger. Som udgangspunkt har skytten købspligt til det vildt han nedlægger men andre er også velkomne til at byde på vildtet. Priser fremgår længere nede.

Der mangler pt. en person, som vil tage sig af til- og framelding til jagterne, personen som vil stå herfor, vil blive offentliggjort på hjemmesiden, når en sådan er valgt. I det tilfælde at man er forhindret til fællesjagt bedes man kontakte vedkommende, så andre kan få glæde af pladsen. Dette bedes gjort senest den sidste tirsdag, kl. 17.00 inden jagten, således at der er mulighed for at finde gæst.

Skulle dette ikke blive overholdt, koster det derfor kr. 100,00, som er prisen for en gæsteplads.

Til den sidste jagt i januar, vil der som altid være gule ærter, så her er der ikke behov for madpakke.

Alle dage starter kl. 09.00 med kaffe og rundstykker, bengæt og hyggeligt samvær.

 

Priser for jagter:

2.200,- for efterårsjagterne.

1.100,- for ungdomsmedlemmer.

250,- for bukkejagten.

100,- pr gæst (det samme som et for sent afbud koster

 

Vildtpriser for bukkejagt:

1.000,- for Spids/gaffelbuk

800,- for Seksender

 

Vildtpriser for efterårsjagter:

- Råvildt – 20 kr./kg i brækket vægt.

- Dåhjort/Då - 2.000,- kr. inkl. kød. 

- Spidshjort/dåkalv, 40 kr./kg i brækket vægt.

- Resten af vildtet er efter auktion.

 

Datoerne er som følger:

Lørdag 9/10 - 2021

Lørdag 30/10 - 2021

Lørdag 20/11 - 2021

Lørdag 4/12 -2021

Søndag 27/12 - 2021

Lørdag 8/1-2022 (Gule ærter)

 

Med ønsket om en god sæson

Jagtudvalget

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/