Dagsorden for bestyrelsesmøde den tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00

1. Opfølgning på sidste møde. Godkendelse af referat
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelse
4. Økonomi, jagtkontrakter og div. godkendelser
5. Planlagte aktiviteter
    5.1.   Jagter
    5.2.   Skydninger
    5.4.   div.
6. Jægerrådet Randers
7. Hjemmeside og opdatering
8. Næster møde
9. Eventuelt

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/