Riffelskydning 2024

Så er vi klar til en ny sæson på Riffelbanen i Randers - Mariagervej 200, 8930 Randers NØ

Riffelskydeforløb

Vi vil sammen med de andre foreninger afvikle riffelprøveforløb her i foråret før riffelprøven. Pris kr. 250,00 for hele forløbet som betales ved tilmeldingen. Husk at du skal selv komme med blanket.

Hent Blanket her: Obligatorisk Riffelskydeforløb - BEVIS

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanketten og for at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Følg med på hjemmesiden og på Facebook, for flere oplysninger og evt. tilmelding.

 

Blyfri ammunition

2024 bliver det første år hvor riffeljagt med blyholdig riffelammunition bliver forbudt og kun blyfri ammunition må anvendes. Så hvis man ikke allerede er i gang med at finde alternativer, så er det nok noget, der snart skal tænkes på, da der som regel lige skal testes lidt forskelligt, før man finder en kugle, der går godt i ens riffel. Blyholdige patroner må stadig anvendes på skydebaner. Da blyfri riffelammunition har været brugt af mange jægere de sidste år, siger erfaringen, at de nu fungerer lige så godt som de udfasede blypatroner. For år tilbage var der nogle problemer med anslag og med manglende opsvampning af projektilet, men det er ikke længere et problem. Nu skal der bare findes alternativer til de kalibre som ikke er så gængse, men mon ikke det også lykkedes på et tidspunkt.

Mht. våbentilladelser så er der nu kommet mere styr på papirstrømmen ved politiet, og sagsbehandlingstiden bliver bedre og bedre som tiden går.

 

E-skydning

Riffeludvalget har her i vinter flere gange testet banerne ved E-skydning Amtsvejen 1, Lindbjerg 8930 Randers NØ og har set, at man kan sagtens bruge den mulighed til noget alternativ træning. Her kan der trænes i våbenhåndtering, foranhold, genladning af riffel i anslag m.m. Riffeludvalget vil lave en tur for foreningen, til E-skydning her i foråret www.eskydning.dk.

 

Hjorte/grisebane

Vi vil også forsøge at leje baner med løbende mål i 2024, så der kan trænes lidt mere i den slags. Hvis det har jeres interesse så kontakt os, så vi kan få arrangeret en eller flere ture.

 

Træning Randers 2024

Vi er stærkt udfordret på adgang til riffelbaner, hvor vi kan træne her i den nordlige del af kreds 3. Det har gjort det vanskeligt at både politiet og forsvaret skal bruge banerne mere, så i 2024 har det været meget svært at få de dage vi gerne vil have.

Som alle de andre år, møder de fleste op lige før bukkejagten, men der er stadig masser af plads alle de andre dage. Der har de sidste 2 år ikke været ventetid, så bare mød op og få trænet. Prisen er stadig 40 kr. for medlemmer af en forening, der er med i samarbejdet og 60 kr. for andre medlemmer af DJ. Dem som ikke er medlem af DJ, må ryste op med 100 kr. Riffeludvalget vil gerne opfordre alle til at møde op på banen, for at få indskudt riflen, og for at få afprøvet alle de jagtrelaterede skydestillinger. Vi har mange gange de sidste år hørt om riffeljægere, der afgiver skud til vildt i skydestillinger, som de ikke har trænet i og derved laver anskydninger. Vi har indkøbt flere borde med skydebænke, og små skydebænke til brug for liggende skydestilling. Vi kan også tilbyde udlån af flere forskellige slags skydestokke på banen. Mange går fra banen med meget stor selvtillid, fordi de kan ramme i liggende skydestilling med støtte under riflen. Men kan de nu også ramme i andre skydestillinger?

HUSK! at hvis man indskyder andre steder end en godkendt bane, så skal man være opmærksom på, at jagttegnsforsikringen, kun dækker under jagt.

Hvis man ikke kan deltage på vore egne skydedage, er man velkommen til at møde op når de andre foreninger afholder skydninger. Man skal møde op senest en time før sluttid.

Der skydes på følgende dage i 2024 
(Bemærk de forskellige klokkeslæt og ugedage)

19. marts Alle Foreninger 14-19 
26. marts Ommersyssel Galt V 14-19
02. april Kronjylland 14-20  
09. april Hammershøj 16-20.30 
16. april Ommersyssel Galt Vis 16-20
18. april Kronjylland 14-20
23. april Ommersyssel Galt Vis 14-20
30. april Hammershøj 14-20
07. maj Kronjylland 14-22
22. august Alle Foreninger 15-22

Mere info ved Aksel på 21747597 eller på hjemmeside/Facebook

 

OBS: Information for riffelskydning på Nordre Fælled, indkørsel fra Mariagervej.

Du skal medbringe gyldigt jagttegn og våben tilladelse, og du skal også selv have alle hjælpemidler med.

Efter indskrivning og betaling (helst Mobile Pay) og når der er ledigt på banen, bliver du kaldt frem og kan skyde.

Riflen skal bæres synligt, etui skal blive i bilen. (sikkerhed)

Indskrivningen lukker en time før lukketid.

Efter endt skydning er du velkommen til at blive og hyggesnakke og drikke kaffe på skydebanen.

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/