Riffelskydning 2020

Riffelskydningen i foreningen foregår på Randers kassernes skydebane, Mariagervej 200. Desuden arrangerer vi ture til hjortebanen og større jagtfeltskydninger.

Vores skydninger på banen i Randers foregår i samarbejde med Galten -Vissing jagtforening. De 2 foreninger har samarbejdet omkring riffelskydning i over 22 år.
Der udover samarbejder vi med Hammershøj og Kronyllands jagtforeninger, vedrørende fordelingen af skydedage året igennem. Dette betyder, at foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i de andre foreningers skydninger, hvis man ikke har mulighed for at deltage de dage, vi selv har skydning. Der skydes ca. 15 dage om året, fortrinsvis før bukkejagten.
Prisen for skydningerne er 40 Kr. pr. aften for medlemmer af en af de 4 foreninger, som er med i samarbejdet, og 60 Kr. for ikke-medlemmer.
Man er velkommen til alle 4 foreningers skydninger.

Riffeludvalget lægger stor vægt på at kunne hjæpe dem, som kommer på banen med at lære riffel og egne begrænsninger at kende, gennem indøvelse af forskellige jagtrelaterede skydninger. Hvis der er ønsker om noget teori eller individuel træning, er der også muligheder for det. Spørgsmål om andre ting vedrørende riffelskydning såsom indkøb af riffel, kikkert, amunition eller andet, er man velkommen til at henvende sig til riffeludvalget i foreningen om.

Se skydetider i kalenderen øverst på siden

 

Riffel 2020

Så er vi klar til en ny sæson på Riffelbanen i Randers, Mariagervej 200. Vi har som noget nyt forsøgt at kunne få lov til, at skyde mørkeskydning på banen i Randers, da der godt kunne bruges træning til alle dem der gør et stort arbejde med at sidde efter mårhund om natten, men det ville politiet Ikke give tilladelse til, hvilket vi er noget uforstående overfor, da både Forsvar, Hjv, og politi gerne må skyde mørkeskydning. Vi har sammen med Danmarks Jægerforbund klaget over afgørelsen for rigspolitichefen, håber der når at komme svar før vi starter op.
Som alle de andre år møder der flest op lige før bukkejagten, men der er stadig masser af plads alle dage, der har de sidste 2 år ikke været ventetid, så bare mød op og få trænet. 
Prisen er stadig 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for andre.
Riffeludvalget vil gerne opfordre alle til, at møde op banen, for at
få indskudt riflen, og for at få afprøvet alle de jagtrelaterede
skydestillinger. Vi har mange gange de sidste år hørt om riffeljægere
afgiver skud i skydestillinger som de ikke har trænet i og derved laver anskydninger. Mange går fra banen med meget
stor selvtillid, fordi de kan ramme i liggende skydestilling med støtte under riflen. Men kan de også ramme i andre skydestillinger?
HUSK. Hvis man indskyder andre steder end på en godkendt bane,
skal man være opmærksom på, at jagttegnsforsikringen, kun dækker under jagt.
Der skydes på følgende dage i 2020 – Bemærk de forskellige klokkeslæt og ugedage.

Man skal møde op senest en time før sluttid.

Hvis man ikke kan deltage på vore egne skydedage, er man velkommen til at møde op når de andre foreninger afholder skydninger.

1. marts kl 00        Tilmelding til Jagtfeltskydning I Hevring åbner,

 SØRG NU FOR AT HAVE HOLD KLAR, I 2019, VAR ALLE 300 PLADSER UDSOLGT PÅ 4 DAGE

26. marts 15-21      Kronjylland

2. april 14-21          Ommersyssel / Galten Vissing Hammershøj

7. april 15-21          Kronjylland

15. april 14-20       Ommersyssel / Galten Vissing

21. april 15-21        Kronjylland                                 

23. april 14-20      Hammershøj  

28 april 14-20       Ommersyssel / Galten Vissing Hammershøj

30.april                   Sidste chance for tilmelding til Udtagelses skydningen i Hevring (Gælder kun        lørdag)                    Herefter kun deltagelse uden for kvalifikation.

2. maj    9-13         Hammershøj  

2 maj    13-16        Kronjylland   

8. maj                     Riffelprøve

12.maj    14-18       Ommersyssel / Galten Vissing

13. juni                    Feltskydning/Udtagelse  i  Hevring

14. juni                     Feltskydning i Hevring

20. august 14-22    Hammershøj  
 

Mere info ved Aksel på 21747597 eller på hjemmeside


 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/