Arrangementer i foreningen:

Foredrag - Mårhunden i Danmark

20. juni kl. 19.00 på skydebanen i Øster Tørslev.

Foredrag med Karl-Åge Dalbæk Andersen, fra Danmarks Jægerforbund. Foreningen vil være vært med kaffe og kage, mens der kan købes øl og sodavand. 

Mårhunden er i de seneste år steget kraftigt i antalFra perioden 1995 til 2003, var der 25 registeret mårhunde i Danmark, dette har udviklet sig til, at der på nuværende tidspunkt vurderes at de findes i tusindevis i Danmark.

I Danmark er mårhunden uønsket, da den er en invasiv artDette betyder at mårhunden, ikke naturligt hører til i den danske natur.Den er derimod hentet eller indvandret til Danmark fra andre lande.Mårhunden er afvigende fra ræven, da den er en god svømmer og kan derved komme til områder hvor ræven aldrig vil komme.Dette gør mårhunden til en trussel for fugle, små pattedyr og padderErfaring viser at mårhunden grundet den hurtige formering, kan udrydde disse beskyttede og truede dyr. Karl-Åge vil i løbet af aftenen gøre os klogere på mårhunden og mulighederne for, at regulere denne. Vi håber at se mange af foreningens medlemmer, til dette spændende arrangement. 

Tilmelding til Kristian Gade på telefon: 60244375 eller Jakob Kondrup på 28180291. Seneste tilmelding d. 17. juni. 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/