Regulering af mårhund

Der er blevet givet tilladelse til, at vi kan regulere mårhund på jagtforeningens arealer, herunder på skydebanen samt på spulefeltet. Vi afventer dog pt. Kommunens retningslinjer for reguleringen.

Når vi har de nærmere retningslinjer fra Randers kommune, vil der blive oprettet en facebookgruppe, hvor man kan gå ind og tilmelde sig. For de som ikke er på Facebook vil det naturligvis også være muligt at reservere plads, man kan blot ringe til Jes eller Bo.

Jes Laursen og Bo Laursen vil stå for pladsfordeling samt indsamling af de oplysninger, som Kommunen ønsker. Jes (tlf. 4093 0805) vil står for skydebanen og Bo (tlf. 4043 9224) for spulefeltet.

Følg med på hjemmesiden, hvor facebookgruppens navn og yderligere informationen vil blive slået op.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/